Menu Close

Max Area of Island

Problem

Cho ma trận G có kích thước MxN, G[i][j] sẽ có giá trị 0 hoặc 1. 0 là nước, 1 là đảo. Mỗi ô trong G có thể liên kết với 4 ô lân cận. Các vùng đảo liền kề nhau (theo 4 hướng) sẽ kết nối tạo thành 1 đảo lớn hơn.

Yêu cầu tìm diện tích của đảo lớn nhất

Solution

Video hướng dẫn chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *